عکس شبنم قلی خانی در دوران دبیرستان

عکس جالب از شبنم قلی خانی در دوران دبیرستان

شبنم قلی خانی فعالیت بازیگری را در سال ۱۳۷۶ با بازی در تئاتر آنتیگونه در تئاتر شهر تهران آغازنمود. او موردتوجه شهریار بحرانی قرارگرفت و در فیلم سینمایی مریم مقدس به کارگردانی وی درخشید.

شبنم قلی خانی
شبنم قلی خانی
مطالب مشابه را ببینید!