عکس شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری

عکس  زیر، شهاب حسینی را در کنار همسرش پریچهر قنبری نشان می‌دهد.

عکس شهاب حسینی و همسرش پریچهر قنبری

نوشته های مشابه