عکس صفحه اول شناسنامه مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی خواننده محبوب، پس از ماه ها تحمل درد و رنج سرطان امروز دار فانی را وداع گفت و زندگی جاودانه را شروع کرد.

عکس صفحه اول شناسنامه مرتضی پاشایی را مشاهده می کنید.

شناسنامه مرتضی پاشایی

مطالب مشابه را ببینید!