عکس طناب بازی همسر باراک اوباما در چین

میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا در یک سفر ۱ هفته ای در چین به سر می برد و جالب توجه اینجاست که بدون حضور همسر رئیس جمهور چین به پیاده روی روی دیوار چین رفته است.

عکس طناب بازی همسر باراک اوباما در چین
عکس طناب بازی همسر باراک اوباما در چین

عکس طناب بازی همسر باراک اوباما در چین
عکس طناب بازی همسر باراک اوباما در چین
مطالب مشابه را ببینید!