عکس متفاوت ترین خودروی پژو

متفاوت ترین خودروی پژو

چند سالی است تیم مینی رالی داکار را می برد اما امسال پژو با اتومبیل Peugeot 2008 DKR می خواهد معادله رالی 2015 را بر هم زند.
عکس متفاوت ترین خودروی پژو
مطالب مشابه را ببینید!