عکس مدونا و پسرخوانده اش روی فرش قرمز

عکس مدونا و پسرخوانده اش روی فرش قرمز

 استایل عجیب و غریب مدونا، افسانه ای است، ولی این بار او در فرش قرمز مراسم گرمی 2014 با تیپ عادی ظاهر شد. و البته باید از پسرخوانده 8 ساله اش، دیوید باندا، تشکر کرد که این کت و شلوار رالف لورن را برای مادرخوانده اش انتخاب کرده است.

دیوید در سال 2006 توسط مدونا و شوهر سابقش، گای ریچی، به فرزندخواندگی پذیرفته شد.

این دو با کت و شلوارهای شبیه به هم روی فرش قرمز حاضر شدند و دیوید به رایان سیکرست، مجری شبکه E!، گفت که خودش این لباس را انتخاب کرده و مادرش هم قبول کرده آن را بپوشد. 

مدونا هم اضافه کرد: «هر دومون از رالف لورن خوشمون میاد. اون ازم خواست که این کت و شلوارو بپوشم.»

وقتی سیکرست از مدونا درباره گریل روی دندان هایش سوال کرد، مدونا در پاسخ گفت: «آره، گریل گذاشتم. وقتی گریل میذارم همه بدشون میاد، واسه همین گریل میذارم. وقتی گریل میذارم که می دونم غذا نمی خورم. البته یاد گرفتم چطور با گریل هم غذا بخورم.»

عکس مدونا

عکس مدونا

عکس مدونا

عکس مدونا

مطالب مشابه را ببینید!