عکس مردی که در اوج آرامش خودسوزی می کرد و راه می رفت!

عکس مردی که در اوج آرامش خودسوزی می کرد و راه می رفت!

مردی که خودسوزی کرده بود و تمام بدنش در آتش می سوت خیلی آرام و خونسرد روی پیاده رو قدم می زد و به راهش ادامه می داد. خودکشی این مرد مردم را شوکه کرده بود.

 

مردی که خودسوزی کرده بود و خیلی خونسرد قدم می زد!

مردم و عابران پیاده در یکی از خیابان های شهر نیویورک صحنه ای عجیب دیدند. مردی خودش را سوزانده بود ولی بدون هیچ گونه سر و صدایی به راهش ادامه می داد و خیلی خونسرد بود. یکی از عابران از این صحنه وحشتناک فیلمبرداری کرد و روی شبکه اجتماعی منتشر کرد.

 

عکس مردی که در اوج آرامش خودسوزی می کرد و راه می رفت!

قدم زدن مرد هنگام خودسوزی

در این ویدیو که توسط پایگاه روزنامه دیلی میل انگلیس نیز منتشر شده است مرد مذکور در حالی نشان می دهد که لباس هایش در آتش می سوزد اما به راه رفتن ادامه می دهد. او به عابرانی که به وی پیشنهاد کمک می کنند هیچ توجهی نمی کند.
این فرد تا مدتی آرامش خود را حفظ می کند، اما پس از آن، کتش را که در آتش سوخته است از تن درمی آورد و بدون اینکه حرفی بزند به راه خود ادامه می دهد. این در حالی است که آتش به بخش های دیگری از بدنش رسیده است.

آرامش مردی در حال خودسوزی + عکس

مطالب مشابه را ببینید!