عکس مهسا کامیابی در کنار ساحل دریا

عکس بازیگر جوان ایرانی در کنار دریا

مهسا کامیابی با انتشار این عکس جمله جالبی نوشته: «خدایا به آدمهایت یادآورى کن که تو خدایى نه آنها.»

مهسا کامیابی در کنار ساحل دریا

مطالب مشابه را ببینید!