عکس نباهت چهره مادر سلطان سلیمان در جوانی!

نباهت چهره بازیگر نقش مادر سلطان سلیمان و یا همان والده سلطان در سریال حریم سلطان ایفای نقش می کند.

جالب است که بدانید وی 66 سال سن دارد و در جوانی اش دختر شایسته ترکیه هم بوده است.

والده سلطان
والده سلطان
نباهت چهره
نباهت چهره
مطالب مشابه را ببینید!