مجله تاپ‌ناز‌

عکس نوزادی که11 انگشت بیشتر دارد!

عکس های کودک عجیب با 31 انگشت

کودکی در چین متولد شده که 11 انگشت بیشتر دارد و تعداد انگشت های دست و پاهایش 31 عدد است.

دلیل این انگشتان زیاد مشکل ژنتیکی است که از مادرش به ارث برده است.مادر این نوزاد نیز انگش تهای اضافی دارد.

عکس نوزادی که11 انگشت بیشتر دارد!

وی در دستانش ۱۵ انگشت و در پاهایش ۱۶ انگشت دارد.

به گفته مادر این کودک که در وضعیت معیشتی دشواری به سر می‌برد، برای مداوای فرزندش به ۵۰ هزار پوند نیاز است.

مطالب مشابه را ببینید!