عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

زیباترین عکس نوشته های الهام بخش و پر امید برای زندگی

عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

خودتان به خاطر حرفه های منفی دیگران، آزار ندهید! حذف کردن آدم های منفی از زندگیتان، جا را برای آمدن آدم های خوب، باز می کند!

عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

 

کسی که هدف دارد دل به وسوسه هی مسیر نمی دهد.
عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

بهتره یک روز مثل یک شیر زندگی کنی تا یک عمر مثل یک گوسفند!

همچتین : عکس نوشته های خاص و زیبای امید بخش و الهام بخش زندگی

عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

خوشبختی به نگشر شما بستگی ارد، نه به داشته هایتان!
عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

زندگی واقعا ساده است… ما اصرار دادریم پیچیده اش کنیم!

عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

به سلامتی کسی که فکر می کنم فراموشش کردم ولی یه شب که خوابشو می بینم کل روز داغونم

 

 

عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

 

بهترین راه به دست آوردن اعتماد به نفس، انجام کارهایی است که از آنها می ترسیم

عکس نوشته های جملات الهام بخش زیبا برای زندگی بهتر

هیچگاه بخاطر اینکه دستیابی به رویایتان مستلزم صرق وقت است، از آن دست نکشید. به هر حال زمان میگذرد.

عکس الهام بخش (9)

آینده تو از اعمال امروزت شکل میگیرد نه کارهایی که فردا خواهی کرد
fu9434

رفتنت،تنها راهیست که تو را برای من نگه میدارد باید بروی تا ببینی هیچ کس برایت شبیه به من نمی شود

مطالب مشابه را ببینید!