عکس نوشته های خنده دارو بامزه (13)

عکس های خنده دار به همراه نوشته های بامزه

عکس های خنده داربه همراه نوشته های بامزه

آقا این لحظه آی بده آی بده !!

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

نسخه لاین و وایبر و واتس آپ در قدیم !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

جای همتون موز برداشتم !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 به این میگن دکمه مطمئن !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 سر پیچ !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 درب اتوماتیک !

عکس خنده دار 

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 از این بپر بپری ها رو ببین کجا گذاشتن !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 ننت بیاد که بهت میگه !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

کی چنجه میخواد !؟

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 کار از محکم کاری عیب نمیکنه !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 شما روزی 5 قاشق برنج بخور
– چشم !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 بدون شرح !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

خدا رحمتش کنه !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

 تنها در خانه !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

به این هم میگن همکاری !

جوک تصویری, تصاویر خنده دار

به اینم میگن سلفی !

مطالب مشابه را ببینید!