عکس هایی از زنان در زندان زنان در آریزونا

زندان زنان

این زنان در این زندان واقعا جزای کارهای بد خود را به بدترین شیوه پس میدهند.این زنان پس از بیدار شدن از خواب و صرف صبحانه باید چکمه های آهنی را که با زنجیر به هم وصل هستند را بپوشند و سوار به اتوبوس به نواحی بیابانی بروند، در زیر آفتاب سوزان باید زباله ها را جمع آوری کنند.حتی در بعضی مواقع وظیفه تدفین اجساد مجهول الهویه نیز به آنان سپرده می شود.

زندان زنان در ایالت آریزونای امریکا به دلیل عدم رعایت حقوق زندانیان به نقض حقوق بشر توسط نهادهای بین اللملی متهم شده است.

مطالب مشابه را ببینید!