بیوگرافی Şafak Pekdemir شفق پکدمیر

بیوگرافی بازیگر نقش اجلال همسر ایگیت در سریال هرگز تسلیم نمی شوم

Şafak Pekdemir شفق پکدمیر  متولد 19 ژوئن 1988در شهر استانبول ترکیه است.

شفق پکدمیر فارغ التحصیل از دانشگاه بیکنت دانشکده هنرهای زیبا رشته بازیگری است. شفق پکدمیر از سال 2010 وارد فعالیت بازیگری شد و در سریال هایی چون لیلی و مجنون ایفای، فرار، جنگ و صلح و … نقش کرده است.

عکس های اجلال در سریال هرگز تسلیم نمی شوم و بیوگرافی اجلال همسر ایگیت عکس های اجلال در سریال هرگز تسلیم نمی شوم و بیوگرافی اجلال همسر ایگیت عکس های اجلال در سریال هرگز تسلیم نمی شوم و بیوگرافی اجلال همسر ایگیت عکس های اجلال در سریال هرگز تسلیم نمی شوم و بیوگرافی اجلال همسر ایگیت

مطالب مشابه را ببینید!