عکس های بازیگران فیلم داره صبح میشه

فیلم داره صبح میشه
عکس بازیگران فیلم داره صبح میشه + داستان فیلم داره صبح میشه

فیلم داره صبح میشه چهار داستان عاشقانه را در یک شب تا صبح روایت می کند و شخصیت های اصلی چهار  قصه با یکدیگر ارتباط دارند.
رویا نونهالی، مهدی احمدی ، بابک کریمی ، امیرحسین آرمان، رعنا آزادی‌ ور، الهه حصاری، ایرج شهزادی، ارنواز صفری، فریبا جدی کار و گیلدا حمیدی ، ارشیا جم ،مانی مزکی ، زهرا صادقی و …. از بازیگران «داره صبح میشه» هستند.
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه
فیلم داره صبح میشه

نوشته های مشابه