عکس های بزرگ‌ترین حیوانات جهان

بزرگ‌ترین حیوانات جهان + تصاویر

عکس های بزرگ‌ترین حیوانات جهان

تصاویر بزرگ‌ترین حیواناتی را مشاهده می‌کنید که مانند آنها وجود ندارد.

برخی از حیوانات به راحتی باعث ناراحتی شما می‌شوند اما با دیدن این حیوانات غول‌پیکر که مانند آنها در جهان نیست شاید وحشت زده شوید.

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
تمساح – طول 5.5 متر

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیواناتاخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات

خرچنگ نارگیل – طول پنجه‌ها 1 متر

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
خوک چینی – 900 کیلو

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
خفاش – طول 1.7 متر در مالزی

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
خرچنگ دریایی – 19 کیلو در ژاپن

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
عروس دریایی – 200 کیلو

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
هزارپا – 30 سانتی متر در آمازون

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
خرگوش – 10 کیلو در فنلاند

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
گاو – بیش از یک تن

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
سگ دانمارکی – به طول 2.21 متر

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
رتیل – به طول 30 سانتی متر

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
گربه – 14 کیلو

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
آناکوندا – به طول 12 متر

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
قورباغه – 3 کیلو

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
سفره ماهی غول‌پیکر در آب‌های شیرین – 600 کیلو

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
حلزون آفریقایی  – به طول 20 سانتی‌متر

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
ستاره دریایی – به قطر 60 سانتی‌متر

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
پروانه اطلس – با قطر 30 سانتی‌متر

 

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
سمندر غول پیکر چینی –به طول 1متر

اخبار , اخبار گوناگون ,بزرگترین حیوانات جهان,تصاویر بزرگترین حیوانات
کرم استرالیایی به طول 4 متر

اخبار گوناگون – فارس

مطالب مشابه را ببینید!