عکس های جالب تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

جام جهانی 2014 برزیل از 23 خرداد امسال آغاز شد و یک بار دیگر تب فوتبال ملی در سراسر جهان به اوج خود رسید. جام جهانی 2014 با جام‌های جهانی قبلی تاحدودی تفاوت هایی دارد. 

این بار جام جهانی در مهد فوتبال (برزیل) برگزار می‌شود آن هم در قلب قاره آمریکا، جایی که هیچ تیم اروپایی نتوانسته در آنجا به قهرمانی جهان برسد. شور و اشتياق فوتبال را از چهره تک تک هواداران حاضر در برزيل ميتوان يافت، از هواداران برزيل گرفته تا الجزاير.

هواداران برزيل

عکس های جالب تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواردان کرواسي


تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران مکزيک

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران کامرون

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران اسپانيا

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران شيلي

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هوادارن هلند

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هوادارن استراليا

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هوادران ساحل عاج

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران کلمبيا

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران يونان


تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هوادارن ژاپن

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران اروگوئه

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران انگليس

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران ايتاليا

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران کاستاريکا

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران سوئيس

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران اکوادور

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران فرانسه

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران هندوراس

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران ايران 

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران نيجريه 

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران بوسني

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هوادران آرژانتين

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هوادارن آلمان

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران پرتغال

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران غنا

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران آمريکا


تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران بلژيک

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران الجزاير

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران روسيه

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

هواداران کره

تماشاگران کشورهای مختلف جام جهانی

نوشته های مشابه