عکس های جدید فقیهه سلطانی

فقیهه سلطانی بازیگر 40 ساله ایرانی و فارغ التحصیل رشته رشته ادبيات نمايشی از دانشگاه آزاد است.او فعالیت هنری اش سال 1373 با بازی در فیلم روسری آبی آغاز کرد.

عکس فقیهه سلطانی
عکس فقیهه سلطانی

فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
مطالب مشابه را ببینید!