عکس بازیگران

عکس های جدید پریسا روشنی

عکس های پریسا روشنی

پریسا روشنی

پریسا روشنی بازیگر تازه کار ایرانی متولد 1362 در شهر اصفهان است.

پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی
پریسا روشنی

نوشته های مشابه