عکس های خنده دار و طنز نوشته های جدید

عکس های خنده دار و طنز نوشته های جدید

بدون شرح!

عکس های خنده دار و طنز نوشته های جدید

حوصلم سر رفت …!

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

از لاحاظ دنده !

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

پروژه پایان ترم مهندسین عمران

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

زبون نیست که
اندازه رول توالت درازه !

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

به این میگن مرد
باج نمیده به عروس !

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

اتاق عمل گربه ها !

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

نگا نکن اصاب ندارما …

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

گربه قجری !

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

عزیزم بدهی مال مرده ، نگران نباش ..!

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

درو وا کن با صحبت حلش میکنیم !

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

آقایون اگه هدیه میخواید بدید به بانوی توی خونه
به این صورت باشه

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

درگیر افکار اون نارنجی ام که شکست عشقی خورده !

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

امیدوارم فال قهوتون از اول به اینصورت باشه …

عکس های خنده دار , طنز نوشته های جدید و خنده دار

مطالب مشابه را ببینید!