عکس های دختر نوجوان مدونا و همسر 47 ساله اش!

عکس های دختر 17 ساله مدونا در کنار دوست پسر 47 ساله اش!

دختر زیبای مدونا با پدرش در روز مادر در حالی که مدونا در روز مادر، عکس های فرزندانش را در صفحه اجتماعی قرار داد ولی دختر بزرگش لوردس با وجود روز مادر، اوقاتش را با پدرش گذراند. لوردس ۱۷ ساله، روز خود را با پدرش کارلوس لئون وهمسر دانمارکی اش بتینا هولت ۴۷ ساله گذراند.

 

عکس های دختر نوجوان مدونا و همسر 47 ساله اش!

کارلوس در مصاحبه با مجله مشهور پیپل اظهار داشت که نمی تواند برای دخترش سختگیری کند. او گفت: “من یک پدر آسان گیر هستم و با او همدلی می کنم و به راحتی به حرف های دخترم گوش می دهم. احتمالا اگر نوبت به سختگیری نسبت به او برسد، پدر خوبی نیستم.

 

 

عکس های دختر نوجوان مدونا و همسر 47 ساله اش!

کارلوس که در دهه ۱۹۹۰ با خواننده مشهور مدونا ازدواج کرده بود و به گزارش نازوب نتیجه آن دخترشان لوردس بوده است ، می گوید که دخترش عشق زندگی اوست. کارلوس و مدونا در سال ۱۹۹۴ در نیویورک سیتی با یکدیگر آشنا شدند و درست هفت ماه پس از به دنیا آمدن دخترشان در سال ۱۹۹۷ از یکدیگر جدا شدند.

 

 

عکس های دختر نوجوان مدونا و همسر 47 ساله اش!

دیوید ۸ ساله و مرسی ۷ ساله فرزند خوانده های مدونا

عکس های دختر نوجوان مدونا و همسر 47 ساله اش!

مدونا و پسرش روکو

عکس های دختر نوجوان مدونا و همسر 47 ساله اش!

 

نوشته های مشابه