عکس های دختر 8 ساله که نهمین سوپر مدل دنیا شد

عکس های سوپر مدل دختر

عکس های سوپر مدل دختر زیبا ولی کوچک 

کریستینا در حال حاضر به مدت 4 سال است که به عنوان مدل کودک مشغول به کار است.
این دختر نهمین سوپر مدل جهان است. کریستینا پیمنوا «Kristina Pimenova » فرشته ای زیباست. این دختر کوچولو در دسامبر 2007 در مسکو به دنیا آمد.
وی هم اکنون در پاریس زندگی می کند. کریستینا در حال حاضر به مدت 4 سال است که به عنوان مدل کودک مشغول به کار است.

 

عکس های سوپر مدل دختر

عکس های سوپر مدل دختر

عکس های سوپر مدل دختر

عکس های سوپر مدل دختر عکس های سوپر مدل دختر

مطالب مشابه را ببینید!