عکس های دیدنی مریم اوزرلی در کودکی

مریم اوزرلی در ایران با نقش حریم سلطان شناخته شد و در خاورمیانه نیز با نقش خرم سلطان معروف تر گردید.این روزها او به دلیل بارداری از سریال حریم سلطان جدا شده است و خانم وحیده گردوم نقش خرم سلطان جدید را بازی می کند.

عکس خرم سلطان

عکس های جالبی از مریم اوزرلی در دوران کودکی

عکس مریم اوزرلی در کودکی
عکس مریم اوزرلی در کودکی
خرم سلطان در کودکی
خرم سلطان در کودکی
عکس مریم اوزرلی در کودکی
عکس مریم اوزرلی در کودکی
عکس مریم اوزرلی در کودکی
عکس مریم اوزرلی در کودکی

مطالب مشابه را ببینید!