عکس های زیبا از شالیزار در فصل پاییز

عکس های دیدنی از شالیزارهای زیبا در فصل پاییز

میانگین ارتفاع شهر آن شی، در استان هو بی، نزدیک به هزار متر بالای سطح دریاست. فصل پاییز، زمان برداشت برنج است. شالیزار طبقه بندی شده در این فصل از دورنمایی زیبا برخوردارست و هر پله شالیزار از رنگ زرد کمرنگ به پررنگ منظره ای فوق العاده ایجاد کرده است.

با توجه به این که بیشتر ساکنان محلی از مردم اقلیت تو جیا، هستند ساختمان ها با ویژگی محلی و با استفاده از چوب ساخته می شوند. در این سبک محلی، ساختمان ها بر روی پایه های چوبی بنا می شود.

شکل خانه ها بر زمینه زرد رنگ شالیزار، ترکیبی زیبا ایجاد کرده است.

عکس های زیبا از شالیزار در فصل پاییز عکس های زیبا از شالیزار در فصل پاییز شالیزار  (3) عکس های زیبا از شالیزار در فصل پاییز عکس های زیبا از شالیزار در فصل پاییز عکس های زیبا از شالیزار در فصل پاییز

مطالب مشابه را ببینید!