عکس های زیبا از شب و ستاره ها

کسانی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند به دلیل آلودگی هوا و الودگی نوریف نمی توانند ستاره ها را بدرستی مشاهده کنند.یک عکاس حرفه ای تصاویر بسیار زیبایی در شب از ستارگان گرفته است.

«بن کوفمَن» مستقر در پورتلند در اورِگان در سفری که به آمریکا داشته است توانسته زیباترین تصاویر را از ستاره‌ها و کهکشان راه شیری خلق کند.

 تصاویری از زهره، مشتری، کهکشان شیری و بارش شهابی شلیاقی را در تصاویری که عکاسی جوان انداخته است، مشاهده می‌کنید.

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

پارک ملی کریترلیک در اورگان

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

آبشار و ساحل اورگان در هنگام غروب

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

آبشار پالئوس در واشنگتن

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

ساحل اورگان

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

شفق قطبی در دریاچه تریلیوم در اورگان

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

کهکشان راه شیری

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

پارک جفرسون در اورگان

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

خانه متروکه در اورگان

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

زهره و مشتری – پارک ملی کریترلیک

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

عکس طبیعت 

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

مرتع پرورش احشام در واشنگتن

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

دریاچه فراموش شده در کوه هود

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

فانوس دریایی در اورگان

اخبار,اخبار فرهنگی,تصاویر آسمان شب

بارش شهابی شلیاقی – دریاچه

مطالب مشابه را ببینید!