عکس بازیگران

عکس های ساندرا بولاک در مراسم اسکار

عکس های ساندرا بولاک در مراسم اسکار

ساندرا بولاک ۴۹ ساله که در اسکار ۲۰۱۴ یکی از نامزد های کسب بهترین بازیگر زن برای فیلم جاذبه بود نتوانست این عنوان را کسب کند ، ساندرا با لباس الکساندار مک کویئن و جواهرات لوررین شوارتز در مراسم شرکت کرد ، تصاویر زیر از فرش قرمز اسکار ۲۰۱۴ انتخاب شده اند.

ساندرا بولاک
ساندرا بولاک

ساندرا بولاک
ساندرا بولاک
ساندرا بولاک
ساندرا بولاک
ساندرا بولاک
ساندرا بولاک

نوشته های مشابه