بیوگرافی Gonca Vuslateri

شعله بازیگر نقش منفی و مادر ملک است که زنی بدکاره است و در کاباره های ترکیه کار می کند. شعله هیچ نوع مهر محبتی به دخترش ملک نداشت، تا اینکه دخترش ملک، با نقشه هسل از خانه فرار میکند.

Gonca Vuslateri بازیگر نقش شعله است که در 2 سپتامبر 1986 در بورسای ترکیه متولد شده است.

شعله بازیگر “سریال هسل

تصاویر شعله در سریال هسل مادر ملک

عکس های شعله بازیگر سریال هسل

شعله در سریال هسل

 

مطالب مشابه را ببینید!