عکس بازیگران

عکس های عاطفه نوری و افشین هاشمی در یک نمایش

 افشین هاشمی و عاطفه نوری در یک نمایش

نمایش «مصاحبه» این روزها در تماشاخانه استاد مشایخی به روی صحنه رفته است.

اخبار,اخبار فرهنگی ,عاطفه نوری

اخبار,اخبار فرهنگی ,عاطفه نوری

اخبار,اخبار فرهنگی ,عاطفه نوری

عاطفه نوری 

اخبار,اخبار فرهنگی ,عاطفه نوری

اخبار,اخبار فرهنگی ,عاطفه نوری

اخبار,اخبار فرهنگی ,عاطفه نوری

اخبار,اخبار فرهنگی ,عاطفه نوری

 اخبار فرهنگی – تیوال

نوشته های مشابه