عکس های عجیب زن و شوهری که 54 سال در غاز زندگی می کنند!

عکس های عجیب زن و شوهری که 54 سال در غاز زندگی می کنند!

زن و شوهری عجیب که به مدت 54 سال درون غار زندگی کردند!

لیانگ زیفو 81 ساله و لی سویینگ 77 ساله به مدت 54 ساله با هم درون غار زندگی کردند. این آقا و خانم پس از گذشت 3 سال از ازدواجشان تصمیم گرفتند به غاری که در نزدیکی شهر نانچونگ چین بود بروند و در همان جا زندگی کنند. در این غار آنها 4 فرزند به دنیا آوردند. همشهری های این زن و شوهر به دلیل دلسوزی برای آنها خانه ای تهیه کردند ولی آنها زیر بار نرفتند و در غار ماندند.

آنها در این غار 3اتاق خواب ساخته اند و آشپزخانه و سالن هم دارند. آنها دامداری و کشاورزی کرده و از این راه غذاهای مورد نیاز خودشان را تهیه می کنند. 54 سال از اولین روزی که آنها به این غار آمدند می گذرد.

عکس های عجیب زن و شوهری که 54 سال در غاز زندگی می کنند! عکس های عجیب زن و شوهری که 54 سال در غاز زندگی می کنند!

زندگی 54 ساله زن و شوهر درون غاری بزرگ

مطالب مشابه را ببینید!