عکس های لیلا حاتمی در مراسم اسکار ۸۴ با لباسی سفید

به گزارش تاپناز ، “نادر (پیمان معادی) و سیمین (لیلا حاتمی)” در فیلم “جدایی نادر از سیمین” با پوشیدن لباس عروس و داماد در مراسم اسکار به صورت نمادین دوباره به یکدیگر رسیدند.

لیلا حاتمی در مراسم اسکار

لیلا حاتمی در مراسم اسکار

لیلا حاتمی در مراسم اسکار

لیلا حاتمی در مراسم اسکار

 

مطالب مشابه را ببینید!