مجله تاپ‌ناز‌

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

تصاویر عجیب از مراسم جن گیری و خارج کردن جن از بدن افراد!

رابرت وادینگهم، عکاس بریتانیایی،  به اتیوپی سفر کرده تا از مراسم جن‌گیری با آب مقدس که در کلیسای ارتدوکسی در این کشور برگزار می‌شود، دیدن کند.

در شهر «آربا مینچ» و در کلیسایی نزدیک به دره بزرگ «ریفت» در اتیوپی، مردم برای تطهیر در مراسم جن‌گیری شرکت می‌کنند اما در این میان هستند کسانی که به هدف یافتن درمانی برای بیماری‌های خود به این مراسم می‌آیند.

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

مراسم جن‌گیری، صبح روز یکشنبه و پیش از مراسم مذهبی این روز انجام می‌شود.

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

از آنجا که دیوار کلیسا آهنی و شیار دار است، با گرم شدن مراسم، در چهره‌ی اعضای حاضر در کلیسا نمایان می شود.

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

در سپیده دم یکشنبه، کشیشی مردم را به چانا دورگا، محل برگزاری مراسم جن‌گیری، راهنمای می کند.

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

کشیشی صلیبی را در بالای سر دختری که در حال زمزمه کردن نام مقدسین است، گرفته.

هر یکشنبه مراسم مشابهی در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، نیز صورت می گیرد. با عکس‌های «دیوید تسینسکی» از این مراسم همراه می‌شویم.

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

برای دور کردن ارواح خبیثه، به صورت مردی آب مقدس پاشیده می شود.

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

مردی در مراسم جن‌گیری، با پاشیدن آب مقدس بر صورتش گریه می‌کند.

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

مردم برای شرکت در مراسم جن‌گیری جمع شده‌اند.

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

مردی در حین مراسم جن‌گیری، چشم به آسمان دوخته است

عکس های مراسم عجیب جن گیری +18

مردی در حین مراسم، از خود بی خود شده است

مطالب مشابه را ببینید!