عجیب ترین ها

عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد!

عکس های مردی با بزرگ ترین دست های دنیا که به ملون زبل واقعی معروف شده است!

armwrestler Jeff Dabe مرد 50 ساله رکورد بزرگترین دست های جهان را به نام خود ثبت کرده است. دست های او آنقدر بزرگ است که او را به شخصیت های کارتونی مانند ملوان زبل نسبت داده اند.دور ساعت این مرد 49 سانتیمتر است و کف دستش به راحتی جمجمه یک فرد بالغ را در بر میگیرد و حتی می تواند آن را خرد کند! البته او از این اصلحه بزرگ خود تنها در مسابقات مچ اندازی استفاده می کند.

عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد!

مری با دست های بزرگ و عجیب

عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد!

ملوان زبل واقعی

عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد! عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد! عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد! عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد! عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد! عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد! عکس های مردی که بزرگ ترین دستهای دنیا را دارد!

نوشته های مشابه