عکس های نیکول کیدمن در جشنواره فیلم کن 2013

عکس های نیکول کیدمن در نشست مطبوعاتی هیئت داوران جشنواره فیلم کن 2013

نیکول کیدمن در جشنواره کن
نیکول کیدمن در جشنواره کن

نیکول کیدمن در جشنواره کن
نیکول کیدمن در جشنواره کن
نیکول کیدمن در جشنواره کن
نیکول کیدمن در جشنواره کن
 استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی و رئیس هیئت داوران، نیکول کیدمن، بازیگر استرالیایی و عضو هیئت داوران جشنواره فیلم کن 2013
استیون اسپیلبرگ، کارگردان آمریکایی و رئیس هیئت داوران، نیکول کیدمن، بازیگر استرالیایی و عضو هیئت داوران جشنواره فیلم کن 2013

نوشته های مشابه