عکس های ویکتوریا بکهام پس از جراحی سینه

ویکتوریا بکهام همسر فوتبالیست معروف چندی پیش به جهت عمل زیبایی سینه زیر تیغ جراحان رفت.

البته دکتر او گفته است که ویکتوریا هیچ نوع عمل زیبایی دیگری را انجام نداده است و عمل سینه اش به دلیل لاغری بیش از حدش بوده است.

عکس های جدید ویکتوریا را در فرودگاه کیپ تاون و پاریس مشاهده می کنید.

عکس های ویکتوریا بکهام در فروشگاه کیپ تاون

ویکتوریا بکهام ویکتوریا بکهام ویکتوریا بکهام ویکتوریا بکهام

عکس های ویکتوریا بکهام در پاریس

ویکتوریا بکهام ویکتوریا بکهام ویکتوریا بکهام ویکتوریا بکهام

مطالب مشابه را ببینید!