عکس هنرمندان در حال ثبت نام شورای شهر

کاندید شدن بازیگران و هنرمندان ایرانی در انتخابات شوراها

ثبت نام هنرمندان برای انتخابات شورای شهر تهران

دانیال عبادی بازیگر

احمد نجفی

محمد سلوکی

علی رام نورایی

دانیال عبادی

امید زندگانی

نوشته های مشابه