عکس هوگو چاوز و همسر دومش

عکس هوگو چاوز و همسر دومش 

هوگو چاوز در سال ۱۹۹۷ با او ازدواج کرد و در سال ۲۰۰۴ وی را طلاق داد. “روزینز” دختر کوچکتر چاوز حاصل ازدواج دوم اوست.
همسر نخست چاوز نیز “نانسی کولمنارس” نام داشت که آنها نیز از یکدیگر طلاق گرفتند.

هوگو چاوز و همسرش

مطالب مشابه را ببینید!