مجله تاپ‌ناز‌

عکس پروفایل صبر و بردباری + جملات در مورد صبر و تحمل در زندگی

عکس پروفایل صبر و بردباری در زندگی را به همراه جملات صبر و تحمل در این قسمت تاپ ناز آماده کرده ایم. این جمله ها و متن ها در مورد صبر در زندگی هستند و سخن بزگان در مورد بردباری هستند و امیدواریم که مورد پسند شما قرار بگیرند.

عکس نوشته و عکس پروفاییل صبر و بردباری

بگذارید در مورد زیردستان خود صبر و حوصله به خرج دهیم زیرا آنها دیروزمان را بخاطر می آورند. گوربرگ

***

با بردباری علف تبدیل به شیر می شود. ضرب المثل چینی

عکس پروفایل صبر و بردباری

متن زیبا در مورد صبر

خونسردی بزرگترین صفت یک فرمانده است. ناپلئون

***

بهترین چاره ی عصبانیت، به تاخیر انداختن آن است. سلیکا

عکس پرروفایل صبر و بردباری

عکس پروفایل صبر و تحمل

روزی که صبر در باغ زندگیت رویید، به چیدن میوه ی پیروزی امیدوار باش. ضرب المثل آلمانی

***

بی صبری شخص را ازهیچ رنجی نمی رهاند، بلکه دردِ جدیدی برای از پا در آوردن شخص به وجود می آورد. افلاطون

عکس پرروفایل صبر و بردباری

تصاویر نوشته دار در مورد صبر

همیشه چنان رفتار کن که گوئی هیچ حادثه ای اتفاق نیافتاده است و به این توجه نداشته باش که چه اتفاقی افاده است. ؟؟

***

برای انسان نعمتی بهتر از این نیست  که به مقدرات خود سر تسلیم فرود آورده و مزه ی عظمت آن را بچشد. داستایوسکی

عکس پروفایل صبر و بردباری

عکس پروفایل صبر و بردباری

وقتی طوفان مصائب از چهار طرف شما را در میان میگیرد، بیهوده مضظرب نشوید و به فکر چاره باشید. ؟؟

***

باید با صبر و شکیبائی عیبهائی را که نمی توانیم نه درخود و نه در دیگران تغییر دهیم تحمل کنیم. حضرت عیسی علیه السلام

عکس پروفایل صبر و بردباری

دلنوشته در مورد صبر و بردباری

هرگز صبر و بردباری را از دست ندهید زیرا این آخرین کلیدی است که در را می گشاید. تاکو پیری

***

افتخار را با تواضع و  فقر را با صبر برگزار کن. ضرب المثل آمریکایی

عکس پروفایل صبر و بردباری

نوشته های زیبا در مورد صبر

انسان باید مثل کوه در ساحل دریا قُرص و پا برجا باشد، به موج ِ آب دریا بگو؛ تو آبی برو، و به طوفان ها بگویید؛ تو بادی رد شو. ؟؟

***

انتظار نداشته باشید که چیزها موافق دلخواه شما باشد، بلکه همانطور که هست  راضی شوید تا زندگی شما به آسایش بگذرد. اپیکتاتوس

عکس پروفایل صبر و بردباری

عکس های پروفایل

عجله مباح نیست مگر در سه کار؛ یکی آنکه دختر به شوهر رود، دوم آنکه میّت را زود دفن کنند، سوم آنکه طعام زود پیش مهمان برند. تن

***

اگر بر خود مسلط باشیم فرمانروای سرنوشت خود هستیم. کلینگر

عکس پروفایل صبر و بردباری

نوشته های جالب در مورد صبر

صبر و امید دو عامل موفقیت هستند. الکساندر دوما

***

وسیله ی فرمانفرمائی زیاد داشتن حوصله است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله

عکس پروفایل صبر و بردباری

عکس پروفایل در مورد طاقت آوردن و تحمل

سازگار بودن معنیش این است که با ناسازگاری دیگران سازگار باشیم. ژول رومن

***

از دست دادن ثروت مهم نیست، صبر را نباید از دست داد. ؟؟

عکس پروفایل صبر و بردباری

تصاویر نوشته دار در مورد تحمل

رنجی که واقعا شجاعانه تحمل شود حتی دل سنگ را نرم می سازد. گاندی

***

آنکه از دست روزگار به خشم می آید هر چه آموخته بیهوده بوده است. گدیستن

عکس پروفایل صبر و بردباری

عکس نوشته های صبر و بردباری

در روزِ مصیبت، عظمت ِ روح و توانائی اشخاص معلوم می گردد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله

عکس پروفایل صبر و بردباری

سخن بزرگان در مورد تحمل

خونسرد بمانید تا بر همه کس تسلط داشته باشید. سن روست

***

 اگر کوه ها به لرزه در آمدند، تو پا برجا و استوار باش. امام علی علیه السلام 

عکس پروفایل صبر و بردباری

جمله کوتاه در مورد صبر

چند نیش مگس هرگز اسب چابک را از تاختن باز نمی دارد. ولتر

عکس پروفایل صبر و بردباری

متن های زیبا در مورد صبر و تحمل

خطاهای دیگران را چون خطاهای خویش تحمل کن. فنلون

عکس پروفایل صبر و بردباری

مطالب مشابه را ببینید!