عکس پروفایل خرمشهر | عکس نوشته خرمشهر آزاد شد برای پروفایل

عکس نوشته خرمشهر را برای پروفایل آماده کرده ایم.

روز سوم خرداد سال 1361 روز آزاد خرمشهر است. هدف عملیات بیت المقدس در دوره جنگ ایران و عراق توسط ارتش جمهوری اسلامی به فرماندهی علی صیاد شیرازی و سپاه آزادسازی خرمشهار بود.

عکس نوشته آزادسازی خرمشهر برای پروفایل

مقاومت مردم خرمشهر، حماسه ای از یاد نرفتنی است؛ چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند. سوم خرداد و فتح خرمشهر، آیینه گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت مظلومانه ملت ایران است.

عکس پروفایل خرمشهر

جمله عکس خرمشهر آزاد شد

عکس پروفایل خرمشهر

تصاویر نوشته دار آزادسازی خرمشهر 

عکس پروفایل خرمشهر

جمله عکس در مورد آزادسازی خرمشهر در 3 خرداد سال 1361

عکس پروفایل خرمشهر

عکس های خرمشهر

عکس پروفایل خرمشهر

عکس خرمشهر را خدا آزاد کرد

عکس پروفایل خرمشهر

عکس پروفایل خرمشهر را خدا آزاد کرد

 

عکس پروفایل خرمشهر

سالروز آزادسازی خرمشهر

عکس پروفایل خرمشهر

عکس عملیات بیت المقدس روز 3 خرداد

 

عکس پروفایل خرمشهر

سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد

عکس پروفایل خرمشهر

عکس های سوم خرداد ماه سالروز فتح خرمشهر

عکس پروفایل خرمشهر

عکس روز ملی مقاومت و ایثار

عکس پروفایل خرمشهر

روز ایثار

عکس پروفایل خرمشهر

عکس روز خرمشهر

عکس پروفایل خرمشهر

نوشته های مشابه