عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

در این بخش مجموعه عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته را به همراه جملات سنگین مغرورانه پسرونه زیبا گردآوری کرده ایم با ما همراه باشید.

مجموعه عکس پروفایل خفن پسرانه جدید

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

‌‌‌ #من از زندگی خودم با قوانین خودم لذت می‌برم=) ️

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

آیندتو پیش بینے نڪن، بسازش… ️

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

تنها ك باشي خیلي چیزارو میفهمی . . ! ️

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

قانون اول : توی هیچ چیزی دومی نباش ! قانون دوم : همیشه از قانون اول پیروی کن !! ️

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

‌‌‌مَنُو عَز چیزًی نَتَرصُونینِ مَن زِندِگیمُوُ سَرِ لَج بازیآمِ بآختَم’

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

عکس پروفایل خفن پسرونه

نَدارَم‌ بِ کَسی‌ جُز‌ خودَم‌ اِحتیاجی .

مطلب مشابه: متن سنگین برای استوری کوتاه با جملات خفن، مغرورانه، پسرانه و دخترانه شیک

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

اَز چِشم اُفتاده را لایقِ دُوباره دیدَن نیست

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه


تا دیروُز آویزوُنِموُن بوُدی ،
‌ یِکَم بِهِت روُ دآدیم فِکر کَردی آرِزوُموُنی! 🤘🏿

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

اگ‍ہ‌ قراره م‍‌ن پ‍‌ی‍ام ب‍‌دم ت‍‌ا ی‍‌ادم ب‍‌ی‍‌وف‍‌ت‍‌ی ت‍‌رج‍‌ی‍‌ح م‍‌ی‍‌دم ‍ف‍‌رام‍‌وش ب‍‌ش‍‌م .!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

من حتی تو ناراحتیامم میخندم ادعا نکن که منو میشناسی .

مطلب مشابه: عکس پروفایل لاتی مردونه و جملاتی مغرورانه درباره مردونگی

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

ڪسی باش ڪـہ هیچـڪس فکرشو نمیـڪرد بتونـے باشی

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

‌‌
زندگی
هیچوقت آسون­تر نمیشه، تو قوی­‌تر
‌شو…!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

جملات سنگین مغرورانه زیبا

قـ‌شـ‌نـ‌گـ‌یہ لـ‌یآقـ‌ت ایـ‌نہ ڪہ
هـ‌ر ڪسـے نـ‌دارتـ‌ش:)))

مطلب مشابه: متن فاز بالا و سنگین + جملات خفن فلسفی تاثیرگذار تیکه دار کوبنده!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

عاشق اونهاييم كه ازم متنفرن، بهم انگيزه ميدن! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

‌‌من اگر قلبمم منت تپیدن بزاره درش میارم!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

اخلاقم بده؟! تو بیا ثابت کن ارزششو داری تا روی خوبمو ببینی.!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

آدَما رو تا لیاقَتِشون هَمراهـے ڪُنید:)

مطلب مشابه: متن سنگین برای آدم بی شخصیت + جملات برای انسان بی لیاقت

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

متن خفن پسرونه برای پروفایل

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

مهربونیمو با ضعفم اشتباه نگیر
سرد بشم حتی اگه خودتو اتیش بزنی گرمم نمیشم 🙂

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

تنهایی رو ترجیح میدم به شما هَوَلای پر ادعا!

مطلب مشابه: عکس نوشته حسادت و حسود + جملاتی خاص و سوزاننده مخصوص افراد حسود

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه
 ‌خودت باش، قرار نیست 
 همه ازت خوششون بیاد !!
عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

هیچکَس اَز خودِت مُهم تر نیست..!

مطلب مشابه: جملات تیکه دار خیانت جدید + متن های سنگین معنی دار خیانت

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

مَن تَمام تَلاشَمو میکُنَم کِح مورِد پَسَندع
هیچ کُدومِتون نَباشَم!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

هـ‌مـیـشـہ از آدمـ‌ایـے #ضـ‌ربـہ خـ‌وردم ڪـہ…!
واس #خـ‌وشـ‌حـ‌ال ڪـ‌ردنـ‌شـ‌ون؛هـ‌ر ڪـ‌ارے ڪـ‌ردم!:

مطلب مشابه: متن در مورد غیرت و جملات سنگین تعصب داشتن روی عشق

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

همیشـہ از اشتباهاتم בرس گرـ؋ـتم؛ براے همین تصمیم گرـ؋ـتم بیشتر اشتباـہ کنم-!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

‌‌
آدمِ خوب هیچ‌وقت
خوب بودنشو فریاد نمیزنه.

مطلب مشابه: جملات کنایه ای با معنی؛ متن های سنگین نیش دار

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه


ای آنکـه مـرا سر بُـلند آفریـده ای
جُـز در آسـتان تو سـر خَم نمیکنـم.!

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

هرچه بودیم بهترینش بودیم چه تو خوبیا چه تو بدیا

مطلب مشابه: جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های انگلیسی

عکس پروفایل خفن پسرانه بدون نوشته + جملات سنگین مغرورانه پسرونه

مَنـ ناراحَتـ نِمیشَمـ فَقَد اَرزِشـِ تو ڪَمـ میشِـہ!

مطالب مشابه را ببینید!