مجله تاپ‌ناز‌

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف + متن در مورد حسرت و پشیمان شدن

در این بخش تاپ ناز عکس نوشته و عکس پروفایل پشیمانی، تاسف، حسرت و پشیمان شدن عاشقانه را گردآوری کرده ایم. در ادامه متن و جملات در مورد حسرت و پشیمانی را می خوانید و می توانید برای شبکه های اجتماعی استفاده کنید.

عکس نوشته پشیمان + متن های حسرت و تاسف

نفس می کشم !

تا به جای مرده ها خاکم نکنند !!

اینگونه است ، حال من …

چیزی نپرس عزیزم !!!

حالم خوب نیست…

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

متن در مورد حسرت

داغ حسرت سوخت جان آرزومند مرا

آسمان با اشک غم آمیخت لبخند مرا

در هوای دوستداران دشمن خویشم رهی

در همه عالم نخواهی یافت مانند مرا

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

دلنوشته حسرت

گاهی نگاه به شانه هایم میکنم و میگویم

چه تحملی دارند

 چگونه این همه حسرت را با خود حمل میکنند…

 حسرت نداشتنت…نبودنت…ندیدنت…خیلی سنگین است…

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس نوشته تاسف در زندگی

زندگی یعنی نخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن

و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمی پذیرد سوختن

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل پشیمانی

برایش نوشتم به امید فردای بهتر

چند هفته بعد شنیدم ازدواج کرد

بعدها فهمیدم آن روز

الف فردا را یادم رفته بود بنویسم

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

متن های زیبای عاشقانه تاسف

یکی در آرزوی دیدن توست

یکی در حسرت بوسیدن توست

ولی من ساده و بی ادعایم

تمام هستیم خندیدن توست

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

جملات تاسف

چه حسرتی است
عبور از کنار عابرانی که
عطر تو را میزنند
اما هیچکدام تو نیستی..!!

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

متن حسرت در زندگی

همه در حسرت یک پروازند من به پرواز نمی اندیشم

به تو می اندیشم که تو زیبا تر از اندیشه هر پروازی

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل پشیمانی

دلــــــــم یکــــــــ اتفــــــاق…

نـــــــــــــه!

یکـــــــ معجـــــزه مــــی خــــواهـــد

کـــه ســرم را بــه شـــانـــه تـــــــو بــرســانــد

و …

بـبــــــــــارم همــــه ی ایـــن ســـالهــــا را …!

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

شعر زیبا

عشق یعنى شب نخفتن تاسحر

عشق یعنى سجده ها با چشم تر

عشق یعنى سربه دار آویختن

عشق یعنى اشک حسرت ریختن

عشق یعنى سوختن یاساختن

عشق یعنى زندگى را باختن

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

دلنوشته حسرت

سالهاست کنار همیم

یادت هست؟

گاهی زندگی را از چهارچوب نگاه تو می دیدم

چه زیبا بود دنیای پیش چشمانت

روزگارانی داشتیم

زیبا، شیرین و گاهی هم تلخ

حسرت هیچ کدام را نمی خورم

جز آن شب بارانی

که حسابش از کل زندگیمان جداست

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل زیبا

پرسید میخوری یا میبری

من گرسنه جواب دادم میخورم

چه می دانستم حسرت ها را میخورند و لذت ها را میبرند

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس نوشته آه و افسوس

ای عشق پس از تو نان من آجر نیست

بی تو دلم از دریغ و حسرت پر نیست

تو قسمت من نه مال مردم بودی

قربان دلم که مال مردم خور نیست

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

متن افسوس و حسرت

امشب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم

چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم

همه ی دفتر عمرم ورقی بیش نبود

همه در دفتر من حسرت دیدار تو بود

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

جملات در مورد افسوس

گناهش گردن خودت

اما آن روز روزه بودم که حسرت بودنت را خوردم

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

چه فصل غم انگیزی …

دنبال یک اتاق خالی

که موزیک گوش کنیم

و چایی بخوریم

و حسرت

همین

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

سخن بزرگان در مورد حسرت

آه  را بگویید رهایم کند

حسرت هایم را خورده ام

تصمیم هایم را هم گرفته ام

در روزهایی که او نیست و میدانم که باز نمی گردد میخواهم بمیرم

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

من به تنهایی یک چلچله در کنج قفس

بند ، بندم همه در حسرت یک پرواز است

من به پرواز نمی اندیشم، به تو می اندیشم

که زیباتر از اندیشه یک پرواز است

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

پیش از آنکه باخبر شوى

لحظه ى عزیمت تو ناگزیر مى شود

آه اى دریغ و حسرت همیشگى

ناگهان چقدر زود دیر مى شود

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

متن زیبا در مورد حسرت و افسوس

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام

بی انصاف چانه نزن

حسرت هایم به قیمت عمرم تمام شده

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

مردم از حسرت آهو روشان و رمشان

من ندانم به چه تدبیر به دام ٱرمشان

نیک رویان جهان را چو سرشتند ز گل

سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

نگران نباش

من میدانم چگونه

با حسرت نبودنت تا کنم

فقط برایم بنویس

هنوز میخندی

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل حسرت

او رفت و من در حسرت نگاهی پر راز ماندم ماندم

تا بیاید و پاسخ دهد چرا چرا تنهایم گذاشت

در حسرت پرسیدن این سوال هم ماندم

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

حسرت یعنی تو

یعنی با اینکه کنارم هستی داشتنت را ارزو میکنم

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

دلم بهانه میکند طلوع دیدن تو را

تا به کجا دلم کشد حسرت دیدار تو را

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

در حسرت یک ناله ی مستانه بمردیم

ویران شود این شهر که میخانه ندارد

در حسرت یک عشق صمیمانه بمردیم

ویران شود این دل که معشوق ندارد

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

خدایا

کودکیم را گرفتی به من جوانی دادی

عقلم را گرفتی به من عشق دادی

عشقم را گرفتی به من تنهایی دادی

خنده هایم را گرفتی به من غم دادی

آرزوهایم راگرفتی حسرت را به من دادی

خدایا برگرد

من هنوز نفس میکشم یادت رفت نفسم را بگیری

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

هیچ وقت حسرت سه چیز رو نخور!

تیپ ؛ قیافه ؛ شخصیت

ما که داریم به کجا رسیدیم

عکس پروفایل پشیمانی و تاسف

مطالب مشابه را ببینید!