عکس کارگردان “گشت ارشاد” در جبهه

عکس کارگردان “گشت ارشاد” در جبهه

سعید سهیلی که این روزها به واسطه اکران «گشت ارشاد» به شدت در کانون توجه رسانه ها قرار گرفته از جمله سینماگران ایرانی است که سالهایی از عمرش را در جبهه های جنگ گذراند.

همین حضور در جبهه ها بود که باعث شد سهیلی از همان اولین فیلمش «مردی شبیه باران» زندگی بسیجیانی را دستمایه کار قرار دهد که به واسطه شرایط بد اجتماعی به انزوا کشانده میشوند.

سعید سهیلی
سعید سهیلی (نفر دوم از سمت چپ) در کنارتعدادی از همرزمانش

سهیلی در آثار بعدی اش «مردی از جنس بلور» و «سهراب» هم رگه هایی از نگره هایی که نسبت به رزمندگان هشت سال دفاع مقدس داشت را سینمایی کرد.
«گشت ارشاد» تازه ترین فیلم سهیلی هم بنا بوده نقدی باشد بر مقوله ای همنام فیلم که به واسطه افزایش حواشی مرتبط با فیلم این مساله نادیده گرفته شد و بیشتر افراطی گریهایی که علیه فیلم وی صورت گرفت بازتاب یافت.

مطالب مشابه را ببینید!