عکس یادگاری سیروان خسروی با بچه های اهواز

عکس یادگاری سیروان خسروی با بچه های اهواز

سیروان خسروی این تصویر را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته و در توضیح تصویر چنین آورد است:
“وقتى بعد از چهار اجراى پر انرژى اهواز ، از ساعت ۶:٣٠ فرودگاهى و منتظرى که پرواز انجام بشه… ”

 عکس یادگاری سیروان خسروی با بچه های اهواز

مطالب مشابه را ببینید!