عکس 3 همسر نلسون ماندلا

تصاویر همسران نلسون ماندلا

نلسون ماندلا سمبل مقاومت با آپارتاید چند بار در طول حیاتش ازدواج کرد؟

همس اول ماندلا

اوه‌ لین، اولین همسر نلسون ماندلا بود. آنها در سال 1944 ازدواج کردند. زندگی زناشویی آنها تا سال 1957 ادامه یافت اما عدم تمایل اوه لین به فعالیت سیاسی آنها را از هم جدا کرد.

همسر دوم ماندلا

وینی، همسر دوم ماندلا بود؛ او برخلاف اوه لین زنی سیاسی بود و در مبارزه با تبعیض در کنار نلسون ماندلا بود. زن و شوهر تا سال 1996 سمبل مبارزه با آپارتاید بودند. در سال 1996 وینی از نلسون جدا شد.

همسر سوم ماندلا

گراسا ماشل، سومین و آخرین همسر ماندلاست که در سال 1998 با او ازدواج کرد. گفته می شود ازدواج با گراسا تعادل نسبی را در زندگی نلسون ایجاد کرد.

نوشته های مشابه