غمگینی بعد از رابطه جنسی ؛ چرا مردان پس از رابطه جنسی حس غمگینی دارند؟

غمگینی بعد از رابطه جنسی برای بعضی از مردان اتفاق می افتد. بعضی از آقایان به دلایل مختلفی پس از رابطه جنسی احساس نوعی پوچی و غم دارند و به یک نوع تشویش گرفتار می شوند. اندوه ایجاده شده بقدری عمومیت دارد که بعضی از شخصیت های بزرگ مانند ارسطو، اسپینوزا و نیچه در مورد آن حرف زده اند. به نظر متفکرین، مشکل اصلی، تهی شدن و بلعیده شدن شور زندگی توسط آمیزش جنسی است.

غمگینی پس از رابطه جنسی به چه دلیل است؟

به نظر فروید، سکس نوعی فرار از سرنوشت محتوم بشر تنها و تک افتاده است. انسان از طریق رابطه جنسی به دنبال یک اتحاد عمیق و پناهبردن به یک نفر دیگر می باشد و برای لحظاتی کوتاه آن را می چشدو ولی متاسفانه خیلی سریع بعد از رابطه جنسی، تازه می فهمد که این تنهایی پایانی ندارد.

غمگینی بعد از رابطه جنسی
غمگینی بعد از رابطه جنسی

روانشناس انگلیسی Anthony Stone می گوید این واکنش روانی پس از سکس که نام علمی آن post-coital sadness می باشد و در حقیقت نوعی حس پوچی گذرا است. او اضافه می کند که : مدام در کلینیک شاهد مردانی بودم که از سکس حرف می زدند و می شود به راحتی حدس زد که سرشار از انرژی هستند. مثل طاووسی که به هر قیمتی خواهان جلب توجه است و …

چرا پس از رابطه جنسی مردان غمگین و ناراحت می شوند؟

ولی در پایان روز وقتی که مرد میل جنسی اش برآورده شد احساسی شبیه به افسردگی را تجربه می کند زیرا قدرتش تمام شده است. این نوع افراد حس ضعف و ناچیزی دارند. مانند تفنگ که شلیک شده است و فشنگی درون آن باقی نمانده است. بعضی از آقایان پس از سکس، لحظات بی برنامه و بی هدفی خواهند داشت.

روانشناس آمریکایی ریچارد فریدمن یک قدم برگ بر می دارد و تلاش می کند ففل و انفعلات را در مسیر ترس و تشویش ارزیابی کند. از نظر او، در حین سکس، ترش و تشویش برای لحظاتی توسسط امیگدال مورد پوشش و کنترب قرار می گیرد.ولی وقتی رابطه جنسی به پایان می رسد ترس و نگرانی به یکباره بر می گردد به همان میزانی که قبلا بود.

تمام مردان و حتی خانم ها به یک اندازه با این مشکل روبرو نیستند. خیلی ها، فقط دقایق و ساعاتی از غمگین یا پشیمان یا دلسرد بودن را تجربه می کنند. بعضی ها رفتار افسرده ها را در پیش می گیرند و به همین دلیل می توانند به موسسات خدمات روانشناسی و روان درمانی بروند.

مطالب مشابه را ببینید!