مجله تاپ‌ناز‌

فاجعه خطرناک برای سد گتوند در خوزستان

فاجعه شور شدن آب پشت مخزن سد گتوند برای محیط زیست و مردم خوزستان

سد گتوند یکی از بزرگ‌ترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در جنوب غربی ایران ساخته شده،مهم‌ترین چالش‌ ایجاد شده درباره این سد،وجود گنبدها و رگه‌های نمکی در اطراف محل آبگیری سد است که پس از آبگیری سد به زیر آب رفته و منجر به شوری بیش از حد آب در پایین‌دست این سد شده است. این طرح با وجود اعتراض‌های کارشناسی مبنی بر وجود معادن نمک در مخزن سد، همچنان شاهد پیامدهای فاجعه‌بار در زمین‌های پایین سداست.

فاجعه خطرناک برای سد گتوند در خوزستان

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

اخبار,اخبار اجتماعی , بحران آب

مطالب مشابه را ببینید!