فرصت اعتراض در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

فرصت اعتراض در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها

به دلیل مسایل اجتماعی که وجود دارد کمیسیون ماده 10 در نظر گرفته شده که کارش رسیدگی به اعتراض هاست.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد : شهروندان در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها اگر اعتراضی داشته باشند ، می توانند برای تجدیدنظر ، اعتراض خود را ثبت کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر ؛ خانم نرگس نجفی مدیر دفتر امور بانک سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت : این اعتراض در کمسیون ماده ده ، بررسی و بر اساس مدارک مثبته ، رای داده می شود.

وی افزود : به دلیل مسایل اجتماعی که وجود دارد کمیسیون ماده 10 در نظر گرفته شده که کارش رسیدگی به اعتراض هاست.

نجفی درباره اینکه سازمان چقدر دقت دارد تا دهک های درامدی بالا یارانه نگیرند ، گفت : استناد ما به 24 بانک اطلاعاتی است تا حداقل خطا را داشته باشیم.

وی در باره اضافه کاری هم گفت : چون میانگین درآمد مد نظر است ، خیلی اهمیت ندارد و تلاش می شود با نهایت دقت انجام دهیم.

نجفی اظهار داشت : دولت تلاش می کند که کمترین آسیب متوجه مردم و اقتصاد شود و در اسفند هم از منابع درامدهای هدفمندی یارانه ها 1800 میلیارد تومان به وزارت بهداشت پرداخت شد تا صرف بهبود خدمات درمانی شود.

وی تاکید کرد : ارتقای خدمات درمانی و کاهش سهم مردم از هزینه های درمانی در برنامه است و مردم حتما اثر آن را خواهند دید.

مطالب مشابه را ببینید!