فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95 + جدول قیمت

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95 + جدول قیمت

شرایط پیش فروش و اقساطی محصولات سایپا همراه با جدول قیمت

به اطلاع متقاضیان محترم می رساند به مناسبت سال نو شرایط فروش محصولات سایپا از روز دوشنبه به تاریخ 95/01/16 ساعت 14 بعد از ظهر به شرح زیر جاری می باشد.

جدول شماره ۱:

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X100 (همه مدل ها به غیر از سایپا ۱۱۱- خرداد)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

جدول شماره ۲:

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X200 (خرداد)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

جدول شماره ۳:

شرایط پیش فروش اعتباری خودروهای سراتو و آریو H200(خرداد)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

جدول شماره ۴:

شرایط پیش فروش نقدی دو ودیعه ای(خرداد)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

جدول شماره ۵:

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X100 (همه مدل ها به غیر از سایپا ۱۱۱- تیر)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

جدول شماره ۶:

شرایط پیش فروش اعتباری گروه X200 (تیر)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

جدول شماره ۷:

شرایط پیش فروش اعتباری سراتو (تیر)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

جدول شماره ۸:

شرایط پیش فروش نقدی دو ودیعه ای(تیر به بعد – قیمت غیر قطعی)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

جدول شماره ۹:

شرایط پیش فروش نقدی یک ودیعه ای(تیر به بعد-قیمت غیر قطعی)

فروش اقساطی محصولات سایپا در سال 95

در صورت افزایش قیمت ناشی از عوارض ، بیمه و سایر هزینه ها موارد طی دعوتنامه از مشتریان ثبت نام های قطعی دریافت می گردد .

قیمت در شرایط غیر قطعی در زمان دعوتنامه مشخص می گردد .

در پیش فروش ها، تیپ و رنگ در زمان تحویل و ارسال دعوتنامه مشخص می گردد.

مابقی قیمت در زمان تحویل و ارسال دعوتنامه مشخص می گردد .

در پیش فروش های اعتباری مبلغ وام اعلامی در مابه التفاوت مشتری در زمان ارسال دعوتنامه لحاظ خواهد شد و مبالغ چکهای شخصی در زمان دعوتنامه مشخص می گردد .

بیشتر : “فروش اقساطی” محصولات ایران خودرو در سال ۹۵ + جدول قیمت

مطالب مشابه را ببینید!