فروش حیوانات زنده به عنوان جاکلیدی!! +عکس

باز هم شاهکاری جدید از چینی ها!

این بار جانواران زنده همچون ماهی و مارمولک را در یک کیسه محکم قرار می دهند و به عنوان جاکلیدی به مشتریان می دهند.البته درون این جاکلیدی ها مقداری ماده غذایی در آب حل شده است تا جانوران اندکی بیشتر زنده بمانند!

جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده

جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده
جاکلیدی حیوانات زنده

نوشته های مشابه