فیلم شکار مار توسط نوعی ملخ!!

فیلم: آخوندک، مار را شکار کرد و خورد!

فیلم شکار مار توسط نوعی ملخ!!

مانتیس عابد حشره ای است گوشتخوار. این حشره را می توان یکی از ماهرترین شکارچیان حیات وحش محسوب کرد. در واقع، به جرات می توان گفت که مانتیس های بزرگ جنگلی تیرانوسورس های رکس جهان حشرات هستند.

مانتیس عابد یک ماشین شکار واقعی است. این حشره قادر است جانورانی به مراتب بزرگ تر از خود را شکار کرده و کمترین فرصتی برای فرار به آنها ندهد.

نوشته های مشابه