مجله تاپ‌ناز‌

قانون باور چیست و چه آثاری بر زندگی می گذارد؟

قانون باور جزو قوانین طلایی کارما به حساب می آید که نقشی مهم در رسیدن افراد به موفقیت و یا شکست دارد. افرادی که ذهنیت درونی مثبت دارند این انرژی را به کارما منتقل می کنند و تاثیرات مثبتی از آن دریافت می کنند این قانون طلایی می گوید که هر چیزی که به آن باور داشته باشد به تحقق می پیوندد که در ادامه بررسی می کنیم.

قانون باور یکی از قوانین اساسی در زندگی انسان می باشد و در واقع این رویکرد همان ذهنیت فرد است که از درون او نشات می گیرد. این قوانین در خیلی از مسیرها می تواند به فرد کمک کند ولی تنها در صورتی که مثبت و سازنده باشد زیرا همان گونه که می دانید بعضی از این بارها مطلوب نمی باشند و می توانند باعث شکست فرد در زندگی بشوند.

در دنیای امروزه باورها به شدت مسیر زندگی انسان را تعیین می کنند افرادی که می توانند باورهای اشتباه را تشخیص دهند و آنها را تغییر بدهند افراد موفق تری هستند. آنها با اراده بالایی که دارند می توانند باورهای غلط خود را تغییر بدهند. باورها و ذهنیت ها را در زندگی خود می دانند مدام در حال تغییر دادن باورهای اشتباه می باشند و سعی می کنند ذهنیت های مثبتی را برای خود ایجاد کنند. خیلی از روانشناسان اشاره می کنند که یکی از دلایل نرسیدن به اهداف توقف یافتن قوانین جذب می باشد در واقع افراد با متوقف کردن باورهای مثبت خود دیگر نمی توانند به صورت موثری عمل نمایند.

قانون باور

قانون باور چیست و در مورد آن چه می دانید؟

برا درک کردن بهتر از مفهوم باور باید با قدرت آن اشنا شوید و بدانید که تا چه حد می تواند تاثیرات مثبت در زندگی شما داشته باشد خیلی از ما قدرت باور را به عنوان اعتقاد و ایمان هم می شناسیم. باور نیرومندترین نیروی جهان می باشد که می تواند جوانب مختلف از زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار دهد.

باورها نقش مهمی در زندگی فرد دارند، در دنیا خیلی ا شکست ها و موفقیت ها به دلیل همین باورها صورت می گیرد که این باورها ناشی از نروی درونی فرد است. ذهنیت فرد می تواند تاثیر بسزایی در انجام گرفتن یا نگرفتن کارها داشته باشد. آشنایی با قانون کارما و نقشی که در زندگی افراد دارد می تواند کمک زیادی برای رسیده به اهداف داشته باشد و سعی شده آگاهی های لازم در این مطلب به شما ارائه گردد.

چرا باور نداشتن باعث شکست می شود؟

این امر دلایل زیادی دارد، دلیل اول می گوید وقتی شما باور ندارید که به خودروی دلخواه یا هر چیز دیگری دارد می رسید کائنات هم انرژی اطراف را از شما می گیرد و باید توجه کنید که این انرژی ها هستند که مسیر زندگی شما را تعیین می کنند.

دلیل دوم بیان می کند که شما در صورت باور نداشتن به اهداف خود ارتعاش های منفی را از جهان هستی دریافت خواهید کرد این انرژی متضاد با آن چه هست که شما می خواید. پس شما باید باورهای غلط خود را تغییر بدهید و باورهای درست و سازنده ای که در راستای انرژی مثبت جهان هستی است را جایگزین کنید.

نکات کلیدی قوانین باور :

قانون باور نکات کلیدی و اساسی دارد که هر کدام از ما باید در زندگی به آنها توجه کنیم. پیش از هر چیز باید بدانید که این نوع از قوانین زیربنای علمی دارند و در فلسفه، روانشناسی، ادیان و متافیزیک به آنها اشاره شده است.

یکی از نکات طلایی در این مورد این است که هر چیزی که به آن باور داشته باشید به زودی محقق می شود و به حقیقت تبدیل می شود. باور افراد در آنچه که می بینند نیست بلکه آن چه به آن باور دارید را در زندگی می بینید پس باورهای از واقعیت ها نیز مقدم تر هستند.

باورهای عمیقی که در ذهن ما وجود دارند شخصیت شما را ایجاد می کنند و تبدیل به واقعیت های بیرونی می شوند در واقع اشیا را به شکلی که اعتقاد دارید می بینید نه آن چیزی که می بینید.

بدترین نوع باور به باورهای محدود کننده منتهی می شود که شما در زندگی برای خود ایجاد می کنید این باورها کاذب و دروغین می باشند که به مرور باعث ناتوانی فرد می شوند. مغز انسان به مرور زمان به باورهای غلط فرد عادت می کند به همین دلیل است که شما تصور می کنید خلاقیت ندارید. شما اعتماد به نفس خود را از دست داده اید و نمی توانید در مورد توانایی های خود حرف بزنید.

در قانون باور ذهنیت ها و باورهای غلط شما را محدود می کنن د و باعث می شوند شما هم خودتان را به ارزانی بفروشید و تسلیم اهداف خود شوید. رفتارهایی خود شما از خودتان بروز می دهید این برداشت های منفی را به اطرافیان نیز منتقل می کند و موجب می شود زندگی شما دچار تغییرات شود. اما نکته امیدوارکننده ای که درباره این دسته از باورها می توان به آن اشاره کرد این است که تمامی اورها به راحتی قابلیت اکتسابی دارند و شما با تمرین می توانید این باورها و اعتقادات را در خودتان تقویت کنید.

مراحل قانون جذب به زبان ساده می تواند در رسیدن به موفقیت شما را یاری نمایند و شما باید به این نکات طلایی توجه داشته باشید.

آشنایی با انواع باورها :

به طور کلی می توان قانون باور را به دو دسته منفی و مثبت تقسیم بندی کرد باورهای منفی محدودکننده زندگی فرد هستند از سویی باورهای مثبت و سازنده نیروی محرک فرد می باشند نیرویی انگیزاننده با قدرت بسیار بالا که فرد را در جهت رسیدن به اهدافش یاری می کنند. باورهای مثبت احساس مطلوب و خوشایندی را در فرد ایجاد می کنند این نیروها بسیار انگیزاننده هستند و مسیر موفقیت و پیروزی فرد را مهیا می کنند.

باورهای مثبت همواره احساس شما را در حد مطلوب نگه می دارند و به نوعی موجب تقویت اعتماد به نفس شما می شوند شما با استفاده از این باورهای مثبت می توانید خواسته ها و آرزوهایتان را برآورده کنید. باورهای منفی و محدود کننده باید به سرعت تغییر پیدا کنند و شما می توانید از تکنیک های تغییر باور و شناخت تاثیر باورها در موفقیت و عدم موفقیت استفاده کنید که در لینک توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه شده است.

مطالب مشابه را ببینید!